Bestyrelse

I bestyrelsen arbejder vi med udvikling og drift af klubben.
 
Bestyrelsen består af følgende personer:
 
Formand:
Michael Villadsen
4086 8350 - schmidtvilladsen@hotmail.com  
 
Næstformand:
Carsten Otte
2555 9341 - carsten@sun-otte.dk 
 
Kasserer:
Rune Severinsen
51612157 - runenr57@hotmail.com
 
Sekretær:
Jan Mand Thomsen
 
Medlem
Jonathan Marc Linnemann
 
 
Vedtægter
 
Her finder du en oversigt over klubbens vedtægter:
 
2012-02-28        Vedtægtsændring - hent aktuelle vedtægter her
 
Generalforsamling

Referat kan rekvireres ved formanden